Image Slider

Co je MDS?

Myelodysplastický syndrom (MDS) zahrnuje změny krvetrvorby, jejichž společným jmenovatelem je porucha vyzrávání krevních elementů z kmenových buněk kostní dřeně. Syndrom se vyznačuje různě vysokým rizikem přechodu do myeloidní leukémie – asi u jedné třetiny nemocných dojde během měsíců až let k rozvoji akutní myelodní leukémie. MDS má obvykle chronický průběh s postupným úbytkem krevních buněk. Jeho častým a významným projevem je anémie, vyžadující opakované krevní tzransfuze.


Příznaky choroby jsou různé. Patří mezi ně únava, dušnost a event. známky srdečního selhávání při těžké anemii, sklon k recidivujícím infekcím, krvácivé projevy. U méně pokročilých forem onemocnění je průběh často chronický, ale i tito nemocní mohou být ohroženi na životě těžkým krvácením či sepsí. Nemocní od počátku vyžadují péči hematologa s event. hospitalizací dle jeho uvážení na interním odd. či na specializovaném hematologickém pracovišti. U pokročilých forem s přítomností blastů v obvodové krvi je průběh často rychlý, ústící v rozvinutou akutní leukémii. Tito nemocní rovněž vyžadují od počátku péči hematologa a event. hospitalizaci na interním oddělení, či ve specializovaném hematologickém centru, zabývajícím se intenzivní chemoterapií a transplantací krvetvorných buněk.

 

Bioveliss Tabs

Nutresin